Mateřská škola SKiPi

Proč právě Mateřská škola SKIPI?

Vybíráte školku pro své dítě? 

Nastal životní zlom. Naše dítě půjde do školky... Ale kam?

Kde budou natolik citliví a vnímaví učitelé, kteří se naladí na potřeby a přání mého dítěte? Kde se mu budou snažit rozumět? Kde ho zaujmou činnostmi a aktivitami natolik, že se bude cítit šťastné a naplněné? Kde budou respektovat jeho specifika a zvláštnosti? Kde se k němu budou chovat vlídně za všech okolností a budou mu tím správným vzorem? Kde ho nebudou trestat za chyby a nepovedou ke lhaní? Kde ho povedou k respektu k sobě, ostatním dětem i všemu kolem sebe? Kde mu nabídnou přesně ty podněty, které odpovídají stupni jeho vývoje a zralosti? 

Období do 6 let věku dítěte je naprosto klíčové, v 6 letech je tzv. dům postaven. A je nesmírně důležité, aby byl postaven na pevných základech. Dítě z tohoto období bude čerpat celý život.

Proč právě mateřská škola Skipi?

V Montessori školce Skipi si toho jsme vědomi. Snažíme se vytvořit:

  • harmonické prostředí postavené na principech Montessori pedagogiky

  • k dětem přistupujeme s maximálním respektem, individuálně podle potřeb každého jedince,

  • máme profesionální tým pedagogů,

  • prioritou je, aby se u nás každé dítě cítilo v bezpečí, přijaté, rozvíjené a šťastné.

To jsou základní pilíře, na kterých stavíme koncept naší školky. Potvrdily to i závěry České školní inspekce, že "děti jsou v MŠ Skipi spokojené a rozvíjené"... 

Dopřejete Vašemu dítěti tu radost být součástí naší školky?

S láskou Ing. Marcela Kykalová, jednatelka MŠ Skipi 

 

Více informací o naší školce se dozvíte v záložce PRO ZÁJEMCE.  

pro zajemce