Mateřská škola SKiPi

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2024-25

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

 V souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 Zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje ředitelka školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení. O přijetí dítěte s podpůrnými opatřeními rozhodne na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§34 odst.6 zákona č.561/2004Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v termínech:

 7.5.2024 a 14.5.202 od 15:00-16:30 hod.

Kapacita mateřské školy je 37 dětí: 25 míst ve třídě určené dětem ve věku 3-6; 12 míst ve třídě určené dětem 2-4 roky. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.

Dokumenty, které je potřeba k zápisu přinést:

  • řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte s vyjádřením lékaře – žádost si můžete stáhnout ZDE 
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • u cizích státních příslušníků doklad oprávnění k pobytu na území České republiky, doklad o současném místu pobytu

Kritéria přijetí dětí:

  1. Děti-sourozenci dětí z mateřské školy Skipi s. r. o. s celodenní docházkou (pětidenní) ve věku od 2 let (k 1.9.2024) do naplnění volných míst.
  2. Děti s celodenní (pětidenní) docházkou ve věku od 2 let (k 1. 9. 2024) do naplnění volných míst.
  • Děti s celodenní (kratší) docházkou ve věku od 2 let (k 1.9.2024) do naplnění volných míst.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:

  • Zákonní zástupci dětí budou o výsledku správního řízení písemně vyrozuměni do 30 dnů ode dne zahájení přijímacího řízení (den zápisu).
  • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, které se vydává, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na dveřích budovy mateřské školy po dobu 15 dnů.
  • S nově přijatými dětmi a jejich zákonnými zástupci budou v průběhu měsíce května a června probíhat osobní schůzky, na kterých bude možnost prohlédnutí mateřské školy a seznámení s prostředím.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat ředitelku mateřské školy:

Mgr. et Mgr. Monika Fialová, Ph.D.                    

Mobilní telefon: +420603383480

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje, ale budeme velmi rádi, pokud se společně dostavíte.

Děkujeme za zájem o naší mateřskou školu a těšíme se na setkání.