Naše mateřská škola je zapojena v projektu s názvem Šablony II. – MŠ SKIPI, Letohrad z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Šablony II. – MŠ SKIPI, Letohrad

Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Specifikace projektu:

Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu v mateřské škole, kde se integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj pedagogických kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. Projektové vzdělávání bude bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor informace pro včasné rozmýšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

Od 1.2.2019 - 31.1.2021 je naše mateřská škola zapojena v projektu s názvem Šablony II. – MŠ SKIPI, Letohrad z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Cílem projektu je rozvoj v oblasti zajištění personální podpory v mateřské škole ve formě chůvy., jež pomáhá se začleněním dětí mladší 3 let do vzdělávání v mateřské škole. Cílem je i podpora projektového vzdělávání vedoucího k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí dětí a podpora spolupráce s rodiči včetně odborně zaměřených tematických setkávání.

Montessori školka

Otevřeno - provozní doba.

+420 603 383 480

Kroužky

Funpark

Otevřeno - otevírací doba.

+420 775 981 805

Restaurace

Otevřeno - otevírací doba.

+420 774 619 431

Top