Evropská unie

Naše mateřská škola je zapojena v projektu s názvem Šablony II. – MŠ SKIPI, Letohrad z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Šablony II. – MŠ SKIPI, Letohrad

Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 2. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Specifikace projektu:

Chůva – personální podpora MŠ

  • Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu v mateřské škole, kde se integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Projektový den ve škole

  • Cílem aktivity je rozvoj pedagogických kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. Projektové vzdělávání bude bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

  • Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor informace pro včasné rozmýšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Naše mateřská škola je zapojena v projektu s názvem Šablony III. – MŠ SKIPI, Letohrad z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Šablony III. – MŠ SKIPI, Letohrad

Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 12

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Specifikace projektu:

Chůva – personální podpora MŠ

  • Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu v mateřské škole, kde se integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Projektový den ve škole

  • Cílem aktivity je rozvoj pedagogických kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. Projektové vzdělávání bude bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí..

Od 1.2.2021 – 31.1.2022 je naše mateřská škola zapojena v projektu s názvem Šablony III. – MŠ SKIPI, Letohrad z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblasti zajištění personální podpory v mateřské škole ve formě chůvy., jež pomáhá se začleněním dětí mladší 3 let do vzdělávání v mateřské škole. Cílem je i podpora projektového vzdělávání vedoucího k  rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí dětí.