Jsme malá rodinná mateřská školka, která navazuje na principy Marie Montessori a snaží se je uplatňovat při výchově a vzdělání dětí. Naším cílem je ve spolupráci s rodiči rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé jedince a položit tak základy celoživotního vzdělávání všem dětem, každému individuálně podle jejich zájmu, schopností, možností a potřeb. 

Dokážeme dětem nabídnout respektující podnětné téměř domácí prostředí – na 5 dětí připadá jedna paní učitelka.

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM…

DESATERO VÝHOD MONTESSORI MATEŘSKÉ ŠKOLY v Letohradě

 1. Větší počet a kvalita Montessori pedagogů (5-6 pedagogů na 2 třídy)
 2. Individuální a respektující přístup ke každému dítěti
 3. Angličtina v každodenním životě
 4. Respektování senzitivních období každého dítěte
 5. Rodič jako součást MŠ, pravidelná informovanost rodičů o dítěti
 6. Vedení dítěte k samostatnosti
 7. Zdravá strava pro děti MŠ
 8. Souznění s přírodou, častý pobyt v přírodě
 9. Menší počet dětí ve třídě (max. 25 třída starších Skipíci, 12 třída mladších Klokánci)
 10. Připravené inspirativní prostředí pro každou fázi vývoje dítěte

Jak přistupujeme k předškolnímu vzdělávání?

 
 • Vedeme děti k samostatnosti v oblasti praktického života.
 • Vytváříme klidné prostředí plné respektu mezi dětmi, dospělými, rodiči a veřejností.
 • Podporujeme vnitřní motivaci k radostnému objevování světa – radost se vzdělávání.
 • Individuálně pracujeme s každým dítětem dle jeho potřeb.
 • Úzce spolupracujeme s rodinou.
 • Denně se učíme základům slušného chování a stolování.
 • Snažíme se vést děti ke zdravému způsobu života.
 • Zakládáme si na zdravém a vyváženém stravování.
 • Klademe důraz na dlouhý pobyt venku.

Nabízíme dětem širokou škálu kroužků a vzdělávacích aktivit:

 • Angličtina – pomocí nenásilné metody zakomponování angličtiny do běžného dne se snažíme dětem poskytnout pevný jazykový základ.
 • Pobyt v přírodě
 • Funpark – součástí komplexu je i dětský funpark, jehož atrakce mohou děti v průběhu dne využít.
 • Lyžařský a plavecký kurz

VZDĚLÁVÁME DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Pomáháme dětem pečovat o sebe sama, o prostředí a své okolí. Nabízíme zcela nové prostory s připravených prostředím podle Montessori konceptu a to ve dvou třídách - Klokánci pro mladší děti 2-3 roky a Skipíci pro starší 3-6 let. Společně upevňujeme pocit sounáležitosti a kamarádství. Podněcujeme v budování respektu k sobě samému, ale také k respektu k ostatním. 

 

PŘIROZENÉ ZAPOJENÍ ANGLIČTINY

Vzděláváme děti dle filozofie Marie Montessori v připraveném prostředí, kde přirozeně komunikujeme s dětmi v českém i anglickém jazyce v průběhu celého dne. 

 

RODINNÁ ATMOSFÉRA A PROSTŘEDÍ …

Věříme, že prostředí s velkou zahradou se pro vaše děti stane dalším bezpečným místem pro zkoumání a objevování. Láskyplný přístup všech, kdo s dětmi pracují navazuje na respektující rodinnou komunikaci. 

 

SPOLUPRACUJEME S RODIČI

Zapojení rodičů je pro nás velmi důležité a vítané. Zveme rodiče na pravidelná setkání, podporujeme jejich iniciativu a nápady, nabízíme možnost pozorování a individuální adaptační režim i konzultace. Podporujeme a podněcujeme vzájemnou komunikaci.

 

ZDRAVÝ PŘÍSTUP K VÝŽIVĚ

Jídelníček je sestavený tak, aby byl celkově vyvážený a nebyly v něm obsaženy nezdravé potraviny a potraviny s obsahem umělých cukrů. U dětí podporujeme zdravý vztah k jídlu. Náš jídelníček je k nahlédnutí ZDE.

 

PODPORUJEME SPONTÁNNÍ POHYB NA ZAHRADĚ, LOUCE I V LESE

Společně s dětmi zkoumáme a pozorujeme přírodu, která nás obklopuje. Na zahradě stejně jako v lese a na louce vytváříme podmínky pro samostatný pohyb, společné hry a jiné aktivity.

Montessori školka

Otevřeno - provozní doba.

+420 603 383 480

Kroužky

Funpark

Otevřeno - otevírací doba.

+420 775 981 805

Restaurace

Otevřeno - otevírací doba.

+420 774 619 431

Top