Průvodce ve třídě Skipíci

Jmenuji se Monika Fialová a vystudovala jsem Pedagogiku spolu s Učitelstvím Pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Již od útlého dětství jsem ráda trávila čas s dětmi, při studiu jsem vedla sportovní a anglické kroužky pro děti a několik let strávila ve Skotsku a Irsku jako au-pair a později jako učitelka v mateřské škole. Po návratu do Čech jsem tři roky vyučovala angličtinu v soukromé mateřské škole v Praze. Zde jsem se více začala zajímat o Montessori vzdělávání a rozhodla jsem se absolvovat Montessori diplomový kurz pro věk 3–6 let. Velmi mě okouzlil způsob práce s dětmi, jejich vnímání světa a schopnosti nasávat nové informace. Moc ráda děti doprovázím na jejich cestě objevování, při které se seznamujeme nejenom s pomůckami různých vědních oblastí, ale také s tím, jaké je místo člověka ve skupině lidí. Když vidím, jak si děti vzájemně pomáhají, vaří nebo pracují, jsem ráda, že toho můžu být součástí.

Průvodce ve třídě Skipíci

Jmenuji se Petra Torová a vystudovala jsem Andragogiku na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. Po narození svého syna jsem se začala intenzivně zajímat o Montessori pedagogiku a alternativní vzdělávání. Rozhodla jsem se naplno věnovat šťastnému objevování a objevitelství dětí v předškolním věku. Jsem přesvědčená o tom, že už děti předškolního věku jsou schopny rozvíjet své chápání světa a svého místa v něm do překvapivé hloubky, jsou-li k tomu dlouhodobě podněcovány a motivovány. Absolvovala jsem Montessori diplomový kurz pro věk 3-6 let. V průběhu kurzu jsem nacházela energii, elán a chuť stát se skvělým učitelem.  Snažím se dětem pomáhat najít svou jedinečnost a baví mě být průvodcem na této jejich cestě.

Asistentka pedagoga ve třídě Skipíci

Jmenuji se Eva Durnová a v naší školce jako asistentka pedagoga. Mezi mé koníčky patří kreslení a pečení. Jsem maminkou pěti dětí a po dobu jejich dětství jsem fungovala jako žena v domácnosti. Později jsem nastoupila do zaměstnání, které mě však nenaplňovalo, a proto jsem se rozhodla vystudovat kurz Asistenta pedagoga. Na Montessori vzdělávání se mi líbí především to, že děti jsou vedeny k samostatnosti, ale zároveň mají na blízku dospělé osoby, které jim pomůžou, pokud potřebují. Vždycky mě potěší, jako milovnici vaření, když děti samy vezmou náčiní, a pustí se do přípravy pořádné svačiny nebo upečou nějakou dobrotu.

Průvodce ve třídě Klokánci, Skipíci

Jmenuji se Michaela Tkačíková. Absolvovala jsem vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze, a poté jsem vystudovala učitelství pro 1. stupeň základních a speciálních škol taktéž v Praze. Již během studií jsem dlouhodobě pracovala v několika zařízeních různého typu od MŠ po ZŠ, a ne vždy mně byly jejich principy a metody sympatické, proto jsem se rozhodla jít trošku jiným směrem a absolvovala akreditovaný Montessori kurz pro věkovou skupinu 0-3 let. Montessori kurz mi rozšířil obzory v poznání. Moc ráda trávím čas ve třídě Klokánků a pozoruji, jak tyto menší děti rozvíjejí svůj dětský potenciál. Ač my dospěláci často nevěříme ve schopnost zvládnout nejrůznější věci v tak útlém věku, o to lepší je vidět, jak je tomu doopravdy. Už při vstupu do třídy nadšeně pozoruji děti, které vědí, že pomůcky mají své místo a dokáží si vše potřebné připravit.

Průvodce ve třídě Klokánci, Skipíci

Jmenuji se Kristýna Zytová a v současné době dokončuji studium předškolní a mimoškolní pedagogiky na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli. Již několik let se věnuji práci s dětmi, která mě naplňuje a moc baví. Bylo pro mě tedy přirozené pokračovat touto cestou i v profesním životě. Prvky Montessori pedagogiky ve svém přístupu k dětem využívám odjakživa.  Nejdůležitější je pro mě partnerský přístup, od kterého se odvíjí veškerá další práce s dětmi. Vývoj každého dítěte je individuální, proto je potřeba k němu s respektem přistupovat. Správný přístup totiž dětem umožňuje vytvářet si vysokou sebeúctu a vlastní hodnotu. Jsem moc ráda, že mohu působit ve třídě Klokánků i Skipíků, a pozorovat, jak se z malých dětí stávají velcí objevitelé.

Chůva ve třídě Klokánci

Jmenuji se Jana Břízová a ve školce pracuji jako chůva. S dětmi pracuji již mnoho let. Působila jsem jako instruktorka a vedoucí táborů, účastnila se cvičení rodičů s dětmi a velkou část života strávila v Sokole, kde jsem vedla cvičení pro děti, organizovala dětské dny, karnevaly nebo další akce věnované dětem. Práce s dětmi mě baví a naplňuje, proto jsem se rozhodla udělat si kurz chůvy a pomáhat ve školce jako chůva ve třídě Klokánků. Na Montessori vzdělávání se mi líbí především to, že každé dítě se může ubírat různými směry jejich poznání. Někdo raději třídí barvy a poznává vlastnosti předmětů, zatímco jiní zkoumají množství vody ve džbáncích. Montessori systém vzdělávání individuální zájem dětí podporuje, a proto jsem ráda, že můžu být jeho součástí.

Průvodce ve třídě Klokánci, Skipíci

Jmenuji se Tereza Tymrová a v současné době dokončuji studium učitelství na Univerzitě Hradec Králové. Ačkoliv budu paní učitelkou matematiky a společenských věd na střední škole, trávím ráda svůj volný čas v prostředí Montessori mateřské školy. A protože je matematika mým studovaným oborem, jsem šťastná, že s dětmi mohu využít speciálních pomůcek zaměřených na rozvoj matematických dovedností, které děti ve školce mají. Na dětech se mi také líbí jejich bezprostřední, přirozené a spontánní chování. Jsem proto moc ráda, že mohu být součástí Montessori mateřské školy a průvodce dětí v době, kdy objevují smysl pro řád, samostatnost a radost z poznání.

Průvodce ve třídě Klokánci

Mé jméno je Simona Halbrštátová a v současné době dokončuji dálkovou formou obor předškolní pedagogiky na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli. Od útlého dětství mám velmi blízko k malým dětem. Věřím v jejich neskutečný potenciál, v jejich moudrost i upřímnost. Obdivuji jejich vůli být jako dospělý, díky které se dokážou posouvat dopředu a často pak svými schopnostmi dospěláky překvapují. Věřím v pěstování zdravého sebevědomí již od útlého věku dítěte. Proto mne tolik nadchnul přístup Montessori pedagogiky. S touto formou alternativního vzdělávání jsem se poprvé setkala během mé druhé rodičovské dovolené na Montessori semináři v Pardubicích, který byl zaměřený právě na naše nejmenší. Právě tam jsem se poprvé seznámila se základními principy tohoto vzdělávání. Ihned mne nadchnul osobitý respektující přístup k dětem, který v nich upevňuje pocit důležitosti a přirozeně tak pomáhá v budování jejich sebevědomí.  To si děti každodenně budují také díky originálním pomůckám, které jsou vytvořeny tak, aby děti bez zásahu dospělého dokázaly pracovat s vlastní chybou. Se stejným nadšením se tu pravidelně setkávám také s kolektivem školky vytvořenými pomůckami, které dětem zcela přirozeně a nenásilně pomáhají objevovat okolní svět. Těší mne, že i já mohu být součástí tohoto kreativního týmu.

Asistentka ve třídě Klokánci

Jmenuji se Bohumila Zvercová a v mateřské škole pomáhám jako asistentka u menších dětí ze třídy Klokánků. O práci s dětmi jsem vždycky měla zájem, a sama vychovávám 5 dětí. Díky svým dvěma synům, kteří Montessori mateřskou školou prošli vím, jak moc spokojení byli. Na Montessori systému vzdělávání se mi líbí, že nerozděluje děti a nabízí jim mnoho možností poznání v různých oblastech. Když vidím, jak spolu dokáží spolupracovat kluci a holky, jak dokáží pomáhat mladším dětem a rozumí si, jsem velmi ráda, že jsem součástí takové školky, kde se vzájemný respekt a úcta naplňují.

Zjistit více informací o EU dotacích


Děkujeme za podporu městu Letohrad
letohrad znak text
Adresa

Tyršova 949
561 51 Letohrad

Kontakty

+420 603 383 480
skolka@skipi.cz