Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Co je to vlastně Montessori?

Montessori je výchovně vzdělávací metoda a název nese jméno po italské lékařce Marii Montessori, jejíž pedagogický přístup je aktivně uplatňován více než sto let! Na základě jejího pozorování dětí od neútlejšího věku a následné studie, učinila ucelený projekt, který se stal rozšířeným pedagogickým směrem po celém světe. V České republice je Montessori metoda brána stále jako alternativní, ale v západní Evropě a jiných státech světa je to běžná metoda přístupu k dětem. Zakladatelka byla průkopnicí směru založeném na svobodném rozvoji dítěte, které mu umožní dosáhnout svého nejvyššího potenciálu. Důležitým faktorem se stává „tzv. připravené“ prostředí, které je v každé fázi vývoje přesně šito na míru potřebám. Prostředí tak dítě přirozeně motivuje k nalezení vlastního způsobu učení, koncentraci na úkol a tvořivému přemýšlení. Dítě se tak stává aktivním tvůrcem sebevzdělávání a dochází k vnitřní zodpovědnosti za své činy. Role učitele zde funguje na partnerském přístupu, jako průvodce dítěte napomáhající najít svou vlastní přirozenou cestu.

 <,/p>

Montessori pedagigoka je...

  • Je přístup, se svými principy a pravidly, aplikovaný více než sto let!
  • Podporuje přirozenou touhu se učit.
  • Uplatňuje partnerský přístupu k dítěti.
  • Dává dítěti prostor uplatňovat svoje nápady.
  • A umožňuje mu podílet se na rozhodnutí...
  • Díky těmto faktorům se vytváří zdravá sebedůvěra, ale i odpovědnost za sebe a své činy.
  • Ne nadarmo se řídí mottem: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Montessori školka

Otevřeno - provozní doba.

+420 603 383 480

Kroužky

Funpark

Otevřeno - otevírací doba.

+420 775 981 805

Restaurace

Otevřeno - otevírací doba.

+420 774 619 431

Top