Učitel je dítěti průvodcem, partnerem a vzorem. Neposuzuje, neodsuzuje, nehodnotí. Respektuje individuální vývoj každého dítěte. Učitel se v roli průvodce snaží najít nebo objevit vhodné pomůcky a aktivity a podpořit dítě v samostatné činnosti a rozvíjet ho v oblasti, ke které dítě momentálně tíhne a zajímá se o ni.

Montessori pomůcky a prostředí tvoří komplexní systém, který umožňuje dítěti prožít hluboké uspokojení ze samotné činnosti. Pomůcky a aktivity jsou přehledně srovnané dle jednotlivých oblastí zájmu a dostupné všem dětem. Montessori pomůcky vycházejí z principů, že právě práce rukou je základem pro chápání věcí a jevů. A tak se naše děti pomocí činností ruky seznamují a poznávají vlastnosti jednotlivých předmětů, pracují s pomůckami každodenního života, objevují kouzlo matematiky, seznamují se s jazykem nebo zkoumají, jak to na světe funguje.

Senzitivní fáze jsou období zvýšené vnímavosti a schopnosti k osvojení dovedností. Určitě jste si všimli, že se Vaše dítě aktivně zajímá například o počítání všeho okolo a neustále vyjadřuje touhu po počítání. Ano, to jsou období zvýšené vnímavosti na konkrétní senzitivní fáze a Montessori průvodce je dokáže u dítěte vypozorovat. Dítě se v odpovídající citlivé fázi učí dané poznatky a dovednosti mnohem jednodušeji. Poznatky získané v tomto období jsou trvalé.

Pomůcky a aktivity mají své určité místo. Děti vědí, kde se která pomůcka nachází a vědí, kam ji zpět uložit. Tento vnější řád působí blahodárně na jejich psychiku a emoční rozvoj. A tak můžete být mile překvapeni, když přijdete pro Vaše dítě do mateřské školy a ono Vám ukazuje, jak se dává na stůl prostírání, jak se umývá a uklízí. Nebo, když Vám začnou říkat, že tohle nepatří sem, ale dává se onam. Ano, vnější řád a jasná organizace dopřává dětem pocit bezpečí a jistoty.

Dítě má možnost samo ovlivňovat, co bude dělat, s kým, a jak dlouho bude pracovat. Svobodná volba jde ruku v ruce se zodpovědností a respektováním pravidel. Neznamená to tedy, že děti tráví celý dopolední blok u jedné pomůcky, ale ví, že ve vymezeném čase si mohou pracovat a vzít aktivitu dle vlastního rozhodnutí, mohou požádat o pomoc nebo pracovat ve skupině dětí. Také ale ví, že určitým časem něco začíná a končí. Znají každodenní rituály a ví, kde jejich svoboda začíná a kde končí.

Chyby s námi žijí a mají svůj smysl. Chyba má být dítěti ukazatelem toho, co si ještě potřebuje procvičit či zopakovat. Chyba je užitečnou součástí řešení problémů a jako zdroj nových poznatků. Pro vstup do školy je příprava na práci s chybou nesmírně důležitá, a přístup mateřské školy k práci s chybou ovlivňuje budoucí učení dítěte ve škole. V naší mateřské škole máme pomůcky, díky kterým si dítě na chybu přijde samo pomocí svých smyslů a může s ní tedy samo pracovat.

Takové uspořádání podporuje spolupráci, vzájemnou pomoc a inspiraci, ohleduplnost, trpělivost a získávání sociálních dovedností. Je moc hezké pozorovat, když starší děti krájí mladším kamarádům oblíbené karbanátky nebo si vzájemně pomáhají při zapínání zipů či šněrování tkaniček.
Polarizace pozornosti je maximální koncentrace na určitou činnost nebo práci. Pokud je dítě takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby mohlo práci samo dokončit. Určitě jste viděli dítě, které vydrží pracovat s aktivitou dlouhou dobu a vy si říkáte, co s tou pomůckou tak dlouho dělá. To je ona polarizace osobnosti, kdy dítě pomůcku objevuje, pracuje s ní a práce s ní ho maximálně uspokojuje. Maximální koncentraci dětí na pomůcku vždy s nadšením pozorujeme a je pro nás inspirací.
Ticho a klid jsou předpokladem a průvodním jevem soustředění. V tichu dítě objevuje vnější i vnitřní svět, pracuje samo na sobě, tvoří svou osobnost, buduje svůj charakter. Děti potřebují pobývat v prostředí, kde zažívají pohodu, harmonii a laskavost. Děti v naší mateřské škole vědí, že pro práci je třeba klidu. Vědí, že když někdo pracuje a nechce být rušen, respektují to a chovají se tak, aby nerušily toho druhého. Vědí ale také, že ticho neznamená celodenní mlčení. V naší mateřské škole jsou děti slyšet, je vidět dětská radost, hravost, fantazie, ale i klidná práce a soustředěnost.
Zjistit více informací o EU dotacích


Děkujeme za podporu městu Letohrad
letohrad znak text
Adresa

Tyršova 949
561 51 Letohrad

Kontakty

+420 603 383 480
skolka@skipi.cz