img-1

 

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

 V souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 Zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje ředitel školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitel školy rozhoduje o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení. O přijetí dítěte s podpůrnými opatřeními rozhodne na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§34 odst.6 zákona č.561/2004Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se v letošním roce 2022/2023 neuskuteční z důvodu naplnění kapacity mateřské školy. Protože je však možné, že se místo může uvolnit, prosíme zájemce, aby vyplnili formulář se zájmem o docházku svého dítěte a odeslali jej na email: monika.fialova@skipi.cz

V případě uvolnění kapacity budete na základě vyplněného formuláře kontaktováni emailem.

Kapacita mateřské školy je 37 dětí: 25 míst ve třídě určené dětem ve věku 3-6; 12 míst ve třídě určené dětem 2-3 roky. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.

Kritéria pro přijetí dětí v případě uvolnění místa v mateřské škole:

  • Děti, které mají v mateřské škole sourozence
  • Děti, které k 1.9.2022 dosáhly věku dvou let
Zjistit více informací o EU dotacích


Děkujeme za podporu městu Letohrad
letohrad znak text
Adresa

Tyršova 949
561 51 Letohrad

Kontakty

+420 603 383 480
skolka@skipi.cz