Organizace dne - Klokánci (jesle)

07:00-07:45 hod.: scházení dětí na třídách, případné propojení tříd, důraz na Montessori vzdělávání, probíhá individuální snídaně

07:45-08:45 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity – zdravotní cvičení. Důraz je kladen na Montessori přístup ve vzdělávání.

08:45 - 09:15 hod.: hygiena, svačina

09:15 – 09:30hod.: komunitní setkání, elipsa

09:30 – 11:30hod.: pobyt venku

11:30 – 12:00 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 – 14:00 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:00 – 14:30 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:30 – 15:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

15:30 hod.: ukončení provozu – třída Klokánci – od 15:30 hod. se děti postupně převádějí do třídy Skipíků a rozcházejí se.

Montessori školka

Otevřeno - provozní doba.

+420 603 383 480

Kroužky

Funpark

Otevřeno - otevírací doba.

+420 775 981 805

Restaurace

Otevřeno - otevírací doba.

+420 774 619 431

Top