Zápis do Montessori mateřské školy a jeslí SKiPi

Do mateřské školy Skipi s.r.o. přijímáme děti od 2-6 let věku v průběhu celého roku v závislosti na volné kapacitě.

Co sebou k zápisu?

  • Vyplněnou přihlášku, kterou si můžete stáhnou níže nebo vyzvednout u ředitelky mateřské školky.
  • Kopii dokladu o očkování. (Případně doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci – tyto doklady budou od lékaře.)

Stáhnout přihlášku.

Jaká jsou kritéria, podle kterých budeme přijímat?

Mateřská školka:

  • Děti s povinným předškolním vzděláváním, které dosáhnou k 31. 8. 2019 věk 5 let a děti s odkladem školní docházky.
  • Děti - sourozenci dětí z mateřské školy SKiPi s. r. o. s celodenní docházkou (pětidenní) ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2019), do naplnění volných míst.
  • Děti s celodenní (pětidenní) docházkou ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2019), do naplnění volných míst.

Jesle:

  • Děti s celodenní (pětidenní) docházkou, které k 1.9.2019 dosáhli dvou let věku.

Jsme limitování kapacitou obou tříd – u mateřské školy je to 25 dětí a u jeslí 12 dětí.

Zákonné zástupce dětí budeme o výsledcích správního řízení písemně informovat nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení přijímacího řízení (den zápisu).

Montessori školka

Otevřeno - provozní doba.

+420 603 383 480

Kroužky

Funpark

Otevřeno - otevírací doba.

+420 775 981 805

Restaurace

Otevřeno - otevírací doba.

+420 774 619 431

Top