Montessori třída Skipíci

Montessori třída Skipíci

TŘÍDA SKIPÍCI

Pomoz mi, abych to dokázal sám"

Věk: 3-6 let

Kapacita: 25 dětí

Třída Skipíků je určená dětem ve věku od 3 do 6 let. Prostředí této třídy je uzpůsobeno tak, aby děti měly dostatek podnětů k poznávání okolního světa a byly co nejméně závislé na pomoci dospělé osoby. Ve třídě Skipíků najdete několik oblastí poznání, v nichž je ukrytá řada pomůcek, se kterými děti pracují sami nebo ve skupině, a které podporují jejich přirozenou zvídavost a objevování.

 Jednou z oblastí je praktický život, kde děti přirozeným způsobem poznávají pomůcky běžného života. Mohou cvičit přesýpání různých druhů surovin, přelévat a pracovat s vodou pomocí trychtýřů, pipet či džbánků. Své ruce také cvičí například při práci se zapínacími rámy. Otevírají a zavírají knoflíky, učí se šněrovat nebo pracovat se zavíracími špendlíky. Tato oblast je důležitá z hlediska pozornosti dětí a přípravy ruky na psaní. Když dítě koncentrovaně přesýpá či pracuje s drobnými předměty, uvolňuje zápěstí a připravuje se na práci s tužkou. S touto oblastí je silně provázaná práce s kuchyňským náčiním. Je to veliká radost, když si děti mohou připravovat samy svačinu a krájet nejrůznější zeleninu a ovoce. Díky pravidelné přípravě svačiny se děti učí tomu, jak je práce v kuchyni organizovaná, a jak funguje.

Ve školce děti také mohou pracovat s pomůckami na rozvoj smyslové výchovy. Poznávají různé vlastnosti předmětů, třídí odstíny barev nebo si vybírají pomůcky zaměřené na cvičení sluchu a hmatu. Práce s těmito pomůckami děti učí pojmenovávat vlastnosti jednotlivých věcí, a proto je naprosto běžné, když jdeme na procházku a děti prohlásí, že tahle věc má tvar jehlanu či kužele. S pojmenováváním věcí jde ruku v ruce oblast jazyka. Možná jste si sami všimli, že Vaše děti již velmi brzy jeví zájem o písmenka, které vidí při procházce na značkách či nápisech obchodů. Ve školce máme mnoho takových pomůcek, u kterých se děti přirozeným a hravým způsobem seznamují s mluveným i psaným slovem.

Ve třídě Skipíků nechybí ani pomůcky z oblasti matematiky, které rozvíjejí matematické dovednosti dětí, učí je velmi konkrétním způsobem pracovat s množstvím a čísly. Není nic zvláštního, když děti vzájemné počítají příklady přesahující množství tisíců. A kdo zrovna nechce počítat a hrát si s čísly, může poznávat naši zemi, kulturu a přírodu u pomůcek z oblasti poznáváme svět. Děti mají k dispozici mapy, vývojová puzzle a karty, mohou se seznamovat s časem nebo životem kolem nás.

A protože podporujeme děti i v oblasti hudby, nechybí ve třídě piano, rytmické nástroje, noty a zpěvníky. Snažíme se pravidelně zpívat, tančit a pohybovat. K pohybu máme k dispozici velký sál, kde nechybí tělocvičné nářadí a kde si můžeme pořádně zacvičit. Ve třídě Skipíků máme k dispozici výtvarný koutek a děti si mohou zkusit velké množství výtvarných technik, které čase zvládají samy bez pomoci dospělé osoby.

A pokud uvidíte třídu Skipíků v brzkých ranních hodinách venku, jsme zrovna na výpravě. Výpravy podnikáme pravidelně 1x týdně v období jara až podzimu a snažíme se přenést vzdělávání do venkovního prostředí, které skýtá řadu příležitostí pro učení. Učíme se tak nejenom správnému chování v přírodě, ale také poznáváme naše město, které rádi podporujeme svojí účastí na kulturních akcích, výstavách či koncertech.

 

6:45-7:30 scházení dětí na třídách

7:30-8:45 individuální vzdělávací práce s dětmi, práce s Montessori pomůckami

8:45-9:00 zdravotní cvičení

9:00-9:30 dopolední svačinka, hygiena

9:30-10:00 elipsa-komunitní setkání

10:00-12:00 pobyt venku

12:00 12:30 oběd, hygiena

12:30-14:15 odpočinek dětí dle jejich individuálních potřeb

14:15-14:45 odpolední svačinka, hygiena

14:45-16:30 spontánní a skupinové hry

Zjistit více informací o EU dotacích


Děkujeme za podporu městu Letohrad
letohrad znak text
Adresa

Tyršova 949
561 51 Letohrad

Kontakty

+420 603 383 480
skolka@skipi.cz