KDO JSME

Soukromá Mateřská škola SKiPi s.r.o. je jedinou mateřskou školou na Orlickoústecku, kde vzdělávání dětí probíhá dle principů Montessori pedagogiky
Mateřská škola je zapsaná i v rejstříku škol a školských zařízení pod MŠMT ČR. Díky tomu splňuje nezbytné náležitosti běžné mateřské školy a podléhá tak kontrolám externích orgánů jako je Česká školní inspekce, která ověřuje kvalitu vzdělávání a hodnotí ji.

O děti v naší mateřské škole se starají lidé, pro které je práce s dětmi odměnou a má velký smysl. Jsme početný tým zahrnující paní učitelky, chůvu i pedagogickou asistentku. Práce s dětmi nás naplňuje a k dětem přistupujeme s respektem a pochopením.

V každodenní práci s dětmi se snažíme o to, aby vzdělání bylo prožitkové a tvořivé. Děti jsou rozvíjeny v různých oblastech zahrnující jazyk, matematiku, oblast přírody a světa, hudby, umění nebo sportu. Nezapomínáme ani na oblast komunikace a fungování ve skupině.

Důležitou součástí našeho života ve školce je pobyt v přírodě. Čsto objevujeme krásná místa u nás v Letohradě, ale cestujeme i mnohem dál. A když prší, nevadí, můžeme využít Funpark v přízemí budovy Skipi. 

Image
Image
Image
Image
Image
Image

NAŠE TŘÍDY

Děti v Montessori mateřské škole se vzdělávají ve dvou třídách rozdělených podle věku. Nejmenší děti ze třídy Klokánků přecházejí do předškolní třídy Skipíků. V obou třídách se dětem věnují zkušení pedagogové a výuka probíhá dle zásad Montessori pedagogiky.   

Image

Pocit bezpečí a řádu pro ty nejmenší

Prostředí této třídy je uzpůsobeno nejmenším dětem tak, aby bylo bezpečné a zároveň podnětné. Ve třídě Klokánků najdete pomůcky, při jejichž používání děti tříbí své smysly, rozvíjí motorické dovednosti a učí se novým věcem. 

 

Zjistit více o vzdělávání ve třídě Klokánků

Kapacita: 12 dětí

Ve třídě Klokánků děti vedeme k samostatnosti a učíme je pracovat s předměty běžného života. Děti mohou třídit suroviny pinzetou nebo správným způsobem přesýpat materiál z různých druhů džbánků. Velmi populární je mytí nádobí v naší malé kuchyňce, která je na míru uzpůsobená našim nejmenším. Děti se učí správnému stolování, chystají si na stůl podložku, lžíci, příbor nebo se učí nalévat pití ze džbánků přímo do svých hrnečků. Pomoc v kuchyni se zaměřuje také na přípravu vlastních svačin. Děti tak zvládají nakrájet jablíčko či mrkev a s radostí si ji poté vychutnají. Můžete je také vidět zalévat kytky nebo otírat a rosit listy.

Důraz je kladen také na práci se smyslovým materiálem, který je učí věci poznávat, třídit a kategorizovat. Mají zájem o barvy, a tak je řada pomůcek založená na jejich správném poznávání a třídění. Naši nejmenší mají rádi řád, a proto je naprosto běžné, že při práci používají kobereček, kterým si ohraničují své místo pro práci a po práci uklízí pomůcku na své vlastní místo. Je až pozoruhodné, jak dokáží být děti v tak útlém věku organizované.

Ve třídě Klokánků se věnujeme také hudebním a výtvarným aktivitám, které děti milují. Pravidelně zdokonalují práci se štětcem nebo jiným výtvarným materiálem. Hudba je také zdrojem řádu a organizace. Děti mají své písničky, kterými se vítají na elipse nebo které zpívají při nejrůznějších činnostech jako je cesta ze schodů či přecházení přes silnici.

Klokánci nezapomínají také na význam pohybu a pobytu ve venkovním prostředí. Pravidelně cvičí a chodí na procházky. Pokud tedy potkáte na cestě drobné děti s roztomilými batůžky, ve kterých si nosí pití a svačinu, jsou to naši Klokánci.

DENNÍ REŽIM 

7:00-7:30 scházení dětí na třídách, individuální práce podle zájmu dětí

7:30-8:45 individuální a skupinové činnosti zaměřené na vzdělávání, práce s Montessori pomůckami, zdravotní cvičení

8:45-9:15 dopolední svačinka, hygiena

9:30-11:30 pobyt venku

11:30-12:00 oběd, hygiena

12:00-14:00 odpočinek dětí dle jejich individuálních potřeb

14:00-14:30 odpolední svačinka, hygiena

14:30-15:30 spontánní a skupinové hry

Image

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Prostředí třídy Skipíků přináší dětem dostatek podnětů k poznávání okolního světa. Cílem je, aby byly děti co nejméně závislé na pomoci dospělé osoby. Najdete zde několik oblastí poznání, v nichž je ukrytá řada pomůcek, se kterými děti pracují samy nebo ve skupině a které podporují jejich přirozenou zvídavost a objevování.

Zjistit více o vzdělávání ve třídě Skipíků

Kapacita: 25 dětí

V naší třídě děti přirozeným způsobem poznávají pomůcky běžného života. Mohou cvičit přesýpání různých druhů surovin, přelévat a pracovat s vodou pomocí trychtýřů, pipet či džbánků. Své ruce také cvičí například při práci se zapínacími rámy. Otevírají a zavírají knoflíky, učí se šněrovat nebo pracovat se zavíracími špendlíky. Tato oblast je důležitá z hlediska pozornosti dětí a přípravy ruky na psaní. Když dítě koncentrovaně přesýpá či pracuje s drobnými předměty, uvolňuje zápěstí a připravuje se na práci s tužkou. S touto oblastí je silně provázaná práce s kuchyňským náčiním. Děti si mohou připravovat samy svačinu a krájet nejrůznější zeleninu a ovoce. Učí se tak tomu, jak je práce v kuchyni organizovaná, a jak funguje.

K dispozici jsou dále i pomůcky pro rozvoj smyslové výchovy. Děti poznávají různé vlastnosti předmětů, třídí odstíny barev nebo si vybírají pomůcky zaměřené na cvičení sluchu a hmatu. Práce s těmito pomůckami děti učí pojmenovávat vlastnosti jednotlivých věcí. S tím souvisí také oblast jazyka. Ve školce máme mnoho pomůcek, u nichž se děti přirozeným a hravým způsobem seznamují s mluveným i psaným slovem.

Ve třídě Skipíků nechybí ani pomůcky z oblasti matematiky, které rozvíjejí matematické dovednosti dětí, učí je velmi konkrétním způsobem pracovat s množstvím a čísly. Poznávat naši zemi, kulturu a přírodu mohou děti u pomůcek z oblasti poznáváme svět. Děti mají k dispozici mapy, vývojová puzzle a karty, mohou se seznamovat s časem nebo životem kolem nás.

A protože podporujeme děti i v oblasti hudby, nechybí ve třídě piano, rytmické nástroje, noty a zpěvníky. Pravidelně zpíváme, tančíme a hýbeme se. Prostor k pohybu nabízí náš velký sál, kde nechybí tělocvičné nářadí. Ve třídě Skipíků čeká děti také výtvarný koutek, kde si mohou zkusit velké množství výtvarných technik, které časem zvládají samy bez pomoci dospělé osoby.

V období od jara až do podzimue podnikáme pravidelně 1x týdně výpravy. Přenášíme tím vzdělávání do venkovního prostředí, které skýtá řadu příležitostí pro učení. Učíme se  nejen správnému chování v přírodě, ale také poznáváme naše město, které rádi podporujeme svojí účastí na kulturních akcích, výstavách či koncertech.

DENNÍ REŽIM 

6:45-7:30 scházení dětí na třídách

7:30-8:45 individuální vzdělávací práce s dětmi, práce s Montessori pomůckami

8:45-9:00 zdravotní cvičení

9:00-9:30 dopolední svačinka, hygiena

9:30-10:00 elipsa-komunitní setkání

10:00-12:00 pobyt venku

12:00 12:30 oběd, hygiena

12:30-14:15 odpočinek dětí dle jejich individuálních potřeb

14:15-14:45 odpolední svačinka, hygiena

14:45-16:30 spontánní a skupinové hry

NÁŠ TÝM

Mgr. et. Mgr. Monika Fialová, Ph.D.
Mgr. et. Mgr. Monika Fialová, Ph.D.Průvodce ve třídě Skipíci
Dozvědět se více

Jmenuji se Monika Fialová a vystudovala jsem Pedagogiku spolu s Učitelstvím Pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Již od útlého dětství jsem ráda trávila čas s dětmi, při studiu jsem vedla sportovní a anglické kroužky pro děti a několik let strávila ve Skotsku a Irsku jako au-pair a později jako učitelka v mateřské škole. Po návratu do Čech jsem tři roky vyučovala angličtinu v soukromé mateřské škole v Praze. Zde jsem se více začala zajímat o Montessori vzdělávání a rozhodla jsem se absolvovat Montessori diplomový kurz pro věk 3–6 let. Velmi mě okouzlil způsob práce s dětmi, jejich vnímání světa a schopnosti nasávat nové informace. Moc ráda děti doprovázím na jejich cestě objevování, při které se seznamujeme nejenom s pomůckami různých vědních oblastí, ale také s tím, jaké je místo člověka ve skupině lidí. Když vidím, jak si děti vzájemně pomáhají, vaří nebo pracují, jsem ráda, že toho můžu být součástí.

Mgr. Michaela Tkáčíková, Dis.
Mgr. Michaela Tkáčíková, Dis.Průvodce ve třídě Klokánci, Skipíci
Dozvědět se více

Jmenuji se Michaela Tkačíková. Absolvovala jsem vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze, a poté jsem vystudovala učitelství pro 1. stupeň základních a speciálních škol taktéž v Praze. Již během studií jsem dlouhodobě pracovala v několika zařízeních různého typu od MŠ po ZŠ, a ne vždy mně byly jejich principy a metody sympatické, proto jsem se rozhodla jít trošku jiným směrem a absolvovala akreditovaný Montessori kurz pro věkovou skupinu 0-3 let. Montessori kurz mi rozšířil obzory v poznání. Moc ráda trávím čas ve třídě Klokánků a pozoruji, jak tyto menší děti rozvíjejí svůj dětský potenciál. Ač my dospěláci často nevěříme ve schopnost zvládnout nejrůznější věci v tak útlém věku, o to lepší je vidět, jak je tomu doopravdy. Už při vstupu do třídy nadšeně pozoruji děti, které vědí, že pomůcky mají své místo a dokáží si vše potřebné připravit.

Eva Durnová
Eva DurnováAsistentka pedagoga ve třídě Skipíci
Dozvědět se více

Jmenuji se Eva Durnová a v naší školce jako asistentka pedagoga. Mezi mé koníčky patří kreslení a pečení. Jsem maminkou pěti dětí a po dobu jejich dětství jsem fungovala jako žena v domácnosti. Později jsem nastoupila do zaměstnání, které mě však nenaplňovalo, a proto jsem se rozhodla vystudovat kurz Asistenta pedagoga. Na Montessori vzdělávání se mi líbí především to, že děti jsou vedeny k samostatnosti, ale zároveň mají na blízku dospělé osoby, které jim pomůžou, pokud potřebují. Vždycky mě potěší, jako milovnici vaření, když děti samy vezmou náčiní, a pustí se do přípravy pořádné svačiny nebo upečou nějakou dobrotu.

Bc. Petra Torová
Bc. Petra TorováPrůvodce ve třídě Skipíci
Dozvědět se více

Jmenuji se Petra Torová a vystudovala jsem Andragogiku na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. Po narození svého syna jsem se začala intenzivně zajímat o Montessori pedagogiku a alternativní vzdělávání. Rozhodla jsem se naplno věnovat šťastnému objevování a objevitelství dětí v předškolním věku. Jsem přesvědčená o tom, že už děti předškolního věku jsou schopny rozvíjet své chápání světa a svého místa v něm do překvapivé hloubky, jsou-li k tomu dlouhodobě podněcovány a motivovány. Absolvovala jsem Montessori diplomový kurz pro věk 3-6 let. V průběhu kurzu jsem nacházela energii, elán a chuť stát se skvělým učitelem. Snažím se dětem pomáhat najít svou jedinečnost a baví mě být průvodcem na této jejich cestě.

Simona Halbrštátová
Simona HalbrštátováPrůvodce ve třídě Klokánci
Dozvědět se více

Mé jméno je Simona Halbrštátová a v současné době dokončuji dálkovou formou obor předškolní pedagogiky na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli. Od útlého dětství mám velmi blízko k malým dětem. Věřím v jejich neskutečný potenciál, v jejich moudrost i upřímnost. Obdivuji jejich vůli být jako dospělý, díky které se dokážou posouvat dopředu a často pak svými schopnostmi dospěláky překvapují. Věřím v pěstování zdravého sebevědomí již od útlého věku dítěte. Proto mne tolik nadchnul přístup Montessori pedagogiky. S touto formou alternativního vzdělávání jsem se poprvé setkala během mé druhé rodičovské dovolené na Montessori semináři v Pardubicích, který byl zaměřený právě na naše nejmenší. Právě tam jsem se poprvé seznámila se základními principy tohoto vzdělávání. Ihned mne nadchnul osobitý respektující přístup k dětem, který v nich upevňuje pocit důležitosti a přirozeně tak pomáhá v budování jejich sebevědomí. To si děti každodenně budují také díky originálním pomůckám, které jsou vytvořeny tak, aby děti bez zásahu dospělého dokázaly pracovat s vlastní chybou. Se stejným nadšením se tu pravidelně setkávám také s kolektivem školky vytvořenými pomůckami, které dětem zcela přirozeně a nenásilně pomáhají objevovat okolní svět. Těší mne, že i já mohu být součástí tohoto kreativního týmu.

Bohumila Zvercová
Bohumila Zvercová Asistentka pedagoga ve třídě Klokánci
Dozvědět se více

Jmenuji se Bohumila Zvercová a v mateřské škole pomáhám jako asistentka u menších dětí ze třídy Klokánků. O práci s dětmi jsem vždycky měla zájem, a sama vychovávám 5 dětí. Díky svým dvěma synům, kteří Montessori mateřskou školou prošli vím, jak moc spokojení byli. Na Montessori systému vzdělávání se mi líbí, že nerozděluje děti a nabízí jim mnoho možností poznání v různých oblastech. Když vidím, jak spolu dokáží spolupracovat kluci a holky, jak dokáží pomáhat mladším dětem a rozumí si, jsem velmi ráda, že jsem součástí takové školky, kde se vzájemný respekt a úcta naplňují.

Jana Břízová
Jana BřízováChůva ve třídě Klokánci
Dozvědět se více

Jmenuji se Jana Břízová a ve školce pracuji jako chůva. S dětmi pracuji již mnoho let. Působila jsem jako instruktorka a vedoucí táborů, účastnila se cvičení rodičů s dětmi a velkou část života strávila v Sokole, kde jsem vedla cvičení pro děti, organizovala dětské dny, karnevaly nebo další akce věnované dětem. Práce s dětmi mě baví a naplňuje, proto jsem se rozhodla udělat si kurz chůvy a pomáhat ve školce jako chůva ve třídě Klokánků. Na Montessori vzdělávání se mi líbí především to, že každé dítě se může ubírat různými směry jejich poznání. Někdo raději třídí barvy a poznává vlastnosti předmětů, zatímco jiní zkoumají množství vody ve džbáncích. Montessori systém vzdělávání individuální zájem dětí podporuje, a proto jsem ráda, že můžu být jeho součástí.

PRINCIPY MONTESSORI PEDAGOGIKY

This image for Image Layouts addon
Učitel je dítěti průvodcem, partnerem a vzorem. Neposuzuje, neodsuzuje, nehodnotí. Respektuje individuální vývoj každého dítěte. Učitel se v roli průvodce snaží najít nebo objevit vhodné pomůcky a aktivity a podpořit dítě v samostatné činnosti a rozvíjet ho v oblasti, ke které dítě momentálně tíhne a zajímá se o ni.
This image for Image Layouts addon
Montessori pomůcky a prostředí tvoří komplexní systém, který umožňuje dítěti prožít hluboké uspokojení ze samotné činnosti. Vycházejí z principů, že práce rukou je základem pro chápání věcí a jevů. Pomůcky a aktivity jsou přehledně srovnané dle jednotlivých oblastí zájmu (např. matematika, jazyk, každodenní život ad.) a dostupné všem dětem.
This image for Image Layouts addon
Senzitivní fáze jsou období zvýšené vnímavosti a schopnosti k osvojení určitých dovedností. Montessori průvodce dokáže tyto fáze u dítěte vypozorovat a vyjít mu vstříc. Dítě v citlivé fázi se učí dané poznatky a dovednosti mnohem jednodušeji, navíc vědomosti získané v tomto období jsou trvalé.
This image for Image Layouts addon
Pomůcky a aktivity mají své určité místo. Děti vědí, kde se která pomůcka nachází a vědí, kam ji zpět uložit. Vnější řád a jasná organizace působí blahodárně na psychiku a emoční rozvoj a dává dětem pocit bezpečí a jistoty. A tak můžete být mile překvapeni, když přijdete pro Vaše dítě do mateřské školy a ono Vám ukazuje, jak se dává na stůl prostírání, jak se umývá a uklízí.
This image for Image Layouts addon
Dítě má možnost samo ovlivňovat, co bude dělat, s kým a jak dlouho. Svobodná volba jde ruku v ruce se zodpovědností a respektováním pravidel. Neznamená to tedy, že děti tráví celý dopolední blok u jedné pomůcky, ale ví, že ve vymezeném čase si může vybrat aktivitu dle vlastního rozhodnutí, může požádat o pomoc nebo pracovat ve skupině. Díky každodenním rituálům také ví, že určitým časem některá činnost začíná a jiná končí.
This image for Image Layouts addon
Chyba je užitečnou součástí řešení problémů a slouží jako zdroj nových poznatků. Chyba má být dítěti ukazatelem toho, co si ještě potřebuje procvičit či zopakovat. Díky charakteru Montessori pomůcek děti odhalí chybu samy pomocí svých smyslů. Pro vstup do školy je příprava na práci s chybou nesmírně důležitá a přístup mateřské školy k práci s chybou ovlivňuje budoucí učení dítěte ve škole.
This image for Image Layouts addon
Takové uspořádání podporuje spolupráci, vzájemnou pomoc a inspiraci, ohleduplnost, trpělivost a získávání sociálních dovedností. Není nic hezčího než pozorovat, jak starší děti krájí mladším kamarádům oblíbené karbanátky nebo si vzájemně pomáhají při zapínání zipů či šněrování tkaniček.
This image for Image Layouts addon
Polarizace pozornosti je maximální koncentrace na určitou činnost nebo práci. Pokud je dítě takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby mohlo práci samo dokončit. Maximální koncentraci dětí na pomůcku vždy s nadšením pozorujeme a je pro nás inspirací.
This image for Image Layouts addon
Ticho a klid jsou předpokladem a průvodním jevem soustředění. V tichu dítě objevuje vnější i vnitřní svět, pracuje samo na sobě a tvoří svou osobnost. Děti v naší mateřské škole respektují to, když někdo pracuje a nechce být rušen. Chovají se tak, aby se navzájem nerušily. Ticho však neznamená celodenní mlčení. I u nás zní dětský smích a povídání.

NA CO KLADEME DŮRAZ

 • Třídy v naší školce jsou vybaveny smysluplnými aktivitami, Montessori pomůckami či didaktickými aktivitami.
 • Prostor naší mateřské školy je vybaven moderním dřevěným nábytkem, který umožňuje strukturovat třídu podle oblastí zájmu na základě Montessori vzdělávání: oblast praktického života, oblast jazyka, matematiky, smyslové výchovy a oblasti zaměřené na poznávání světa.
 • Ve třídě je čtenářský koutek, hudební koutek a prostor pro umělecké vyjádření dětí.
 • Součástí prostředí je polytechnický koutek s pracovním ponkem. Zde se děti učí rozvíjet polytechnické dovednosti - od zatloukání hřebíku, práci s pilou až po výrobu vlastních výrobků.
 • Prostředí je přizpůsobeno dítěti. Pro vymezení vlastního hracího prostoru dítěte slouží dětem koberečky a podložky.
 • Učitel je v roli průvodce a pomáhá dítěti na cestě za jeho poznáním. V mateřské škole pomáháme dětem s pomůckami, aktivitami a snažíme se o rozvoj samostatnosti dítěte.
 • Děti v naší mateřské škole si vybírají aktivity dle vlastního zájmu a potřeby.
 • Dáváme dítěti možnost svobodné volby ve výběru práce. Současně mu ale pomáháme vybírat takovou činnost, pro kterou se nedokáže samo rozhodnout.
 • Dáváme svobodu dítěti tam, kde je schopné převzít zodpovědnost.
 • Jako učitelé - průvodci zasahujeme v případě, kdy se dítě nudí, nedokáže si vybrat činnost, nebo kde jsou porušována pravidla.
 • Podporujeme a pomáháme dětem, které pomoc potřebují.
 • Snažíme se doprovodit dítě do stádia vlastní odpovědnosti.
 • Postupuje se individuálně, podle tempa učení každého dítěte.
 • Individualizovaná - ve třídě je zajištěn větší počet učitelů při ranním bloku, a proto je možné vzdělávání individualizovat. Děti pracují individuálně nebo ve skupině dětí podle vlastní potřeby.
 • Využíváme hojně práci ve skupině, dvojicích. Děti se učí vnímat druhého či skupinu a učí se naslouchat jiným názorům.
 • Montessori pomůcky zajišťují přirozené poznávání a objevování.
 • V mateřské škole snažíme o zodpovědnost dětí za své vlastní činy a využíváme tedy metod zkušenostního učení, kdy se děti pomocí konkrétního zážitku uvědomují své zkušenosti a upravují je tak na základě proběhlého zážitku.
 • Děti jsou vedeny k práci a spolupráci ve skupině při různých činnostech. Již od útlého věku je učíme, že život se odehrává ve společnosti lidí a umění jednat a komunikovat jsou důležité dovednosti, které je třeba už v mateřské škole rozvíjet.
 • Děti milují pokusy. A jak se nejlépe něco naučit než tím, že si to zkusíme a uvidíme, co se stane? Objevování formou pokusů je zábavné, hravé a konkrétní.
 • Pomůcky mají své stanovené a vyhrazené místo v policích. Jsou roztříděny dle vzdělávacího obsahu a oblastí zájmu. Je dbáno na správné uložení pomůcky, dítě najde pomůcku vždy na stejném místě.
 • Děti jsou vedeny ke smyslu pro pořádek. Uklízí si po svačině, obědě, ale i po výtvarných aktivitách či vlastním objevování.
 • Snažíme se děti motivovat pro práci s danou pomůckou.
 • Snažíme se děti vést k vlastnímu hodnocení a práci s vlastním portfoliem.
 • Nikdy nepoužíváme posuzující hodnocení a snažíme se v dětech probudit smysl pro vlastní zhodnocení.
 • Přístup k dítěti je založen na partnerském přístupu - dítě je vedeno k sebehodnocení (vlastní kontrola chyb je součástí pomůcek).
 • Učitelé vyzdvihují popisným jazykem, co se dítě naučilo a učí dítě pracovat s vlastním portfoliem.
 • Svoboda mluvit (ale bez rušení ostatních) podle libosti, ale vždy s respektem k druhému a potichu.
 • U každého dítěte učitelé pomáhají rozpoznávat senzitivní fáze (v různém věku jsou různé senzitivní (citlivá) období pro rozvoj).
 • Učitel respektuje jedinečnost každého dítěte.
 • Součástí výuky je také TICHO, KLID A HARMONIE. Děti jsou vedeny k práci v tichu, aby bylo podporováno soustředění na práci s pomůckou.
 • Součástí výuky je rozvoj vnitřní harmonie a rovnováhy, zejména při činnostech na elipse, popř. specifickými relaxačními cvičeními.

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

ŠKOLNÉ

Výše školného se určuje podle počtu dní v týdnu, kdy dítě dochází do naší mateřské školy. 

V případě uzavření školky po dobu letních prázdnin (zpravidla 1 měsíc) je vybírán udržovací poplatek ve výši 1.500kč / měsíc / dítě.

foto skolne skipi

Docházka v týdnuCena
5 dní v týdnu 4.500 Kč/měsíc
4 dny v týdnu 4.200 Kč/měsíc
3 dny v týdnu 3.300 Kč/měsíc
2 dny v týdnu 2.500 Kč/měsíc
1 den v týdnu 1.500 Kč/měsíc

 

STRAVNÉ

Dětem zajišťujeme plnohodnotné stravování i dodržování pitného režimu po celou dobu jejich pobytu ve školce. Dbáme na čerstvost a kvalitu potravin, neboť to co jíme, ovlivňuje naše zdraví i naši náladu. Dětský organismus je mnohem citlivější na stravu, kterou přijímá, proto přemýšlíme a pečlivě sestavujeme jídelníček. 

Výběr a odhlašování stravy probíhá na stránkách www.strava.cz. Po kliknutí na odkaz najdete na stránce přihlášení předvyplněnou naši SKiPi Montessori školku i aktuální jídelní lístek.

Denní stravné pro děti 2-6 let51 Kč
Přesnídávka 13 Kč
Oběd 25 Kč
Svačina 13 Kč

 

Denní stravné pro děti od 7 let55 Kč
Přesnídávka 14 Kč
Oběd 27 Kč
Svačina 14 Kč

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Image
Image
Image
Image

NAŠE PROJEKTY

Operační program Jan Amos Komenský

Mateřská škola Skipi s.r.o. je zapojena do projektu Šablony I JAK - MŠ Skipi, registrační číslo projektu CZ.02.02.03/00/22_002/0001509 v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Plánované období realizace projektu: 1.10.2022 – 30.9.2024

Projekt je realizován v rámci šablony

• 1.I/1 Školní asistent MŠ

• 1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Hlavním cílem a plánovaným výsledkem projektu je poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Image

Revitalizace zahrady s důrazem na klimatické vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady, která nabízí dětem praktickou i teoretickou výuku v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v souladu se ŠVP. Nová přírodní zahrada podporuje u dětí pravidelný pobyt v přírodním prostředí a zdravý kontakt s ním, je podporována péče o přírodu a vzdělávání rozšířené o praktické ukázky.

Realizace projektu: duben 2023 – květen 2023

POVINNÁ PUBLICITA 

Image
Image

MONTESSORI ŠKOLA

E-mail: skolka@skipi.cz
Tel.: +420 603 383 480
Adresa: Tyršova 949, 56151 Letohrad

AKTIVITY - KROUŽKY

E-mail: krouzky@skipi.cz
Tel.: +420 608 518 444
Adresa: Tyršova 949, 56151 Letohrad
URL: skipi.cz/dalsi-aktivity.html

FUNPARK

E-mail: funpark@skipi.cz
Tel.: +420 775 981 805
Adresa: Tyršova 949, 56151 Letohrad
URL: skipi.cz/funpark.html

RESTAURACE

E-mail: restaurace@skipi.cz
Tel.: +420 774 619 431
Adresa: Tyršova 949, 56151 Letohrad
URL: skipi.cz/restaurace.html