Montessori třída Skipíci

Dopřejte svému dítěti radostné učení
Věk: 3–6 let

Ve Skipíkách klademe důraz hlavně na schopnost samoobsluhy – oblékání, stolování. Děti si zkouší samy připravit svačinu a následně si po sobě umýt a uklidit nádobí. Podporujeme přirozenou zvídavost, rozvoj vlastního potenciálu, samostatnost, sebejistotu i respekt k sobě a druhým. V tomto věku je pro děti důležitý rozvoj komunikačních a smyslových dovedností, při kterých si děti samy zkoušejí a poznávají svět. Nabízíme rozmanité pomůcky zejména z praktického života, které pravidelně obměňujeme a udržujeme tak dětský zájem.

 

ORGANIZACE DNE - SKIPÍCI (ŠKOLKA)

6:30 – 7:45 hod.: scházení dětí na třídách, případné propojení tříd, důraz na Montessori vzdělávání, probíhá individuální snídaně

7.45 – 8:45 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity. Důraz je kladen na Montessori přístup ve vzdělávání.

08:45 – 9:00 hod.: zdravotní cvičení

9:00 – 9:30 hod.: hygiena, svačina

9:30 – 10:00 hod.: komunitní setkávání, elipsa

10:00 – 12:00 hod.: pobyt venku (výpravy do terénu, pobyt na školní zahradě)

12:00 – 12:30 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:30 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:15 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

 

OTEVÍRACÍ DOBA SKIPÍCI

Pondělí | 6:30 - 16:30 hod

Úterý | 6:30 - 16:30 hod

Středa | 6:30 - 16:30 hod

Čtvrtek | 6:30 - 16:30 hod

Pátek | 6:30 - 16:30 hod

Sobota | zavřeno

Neděle | zavřeno

Montessori školka

Otevřeno - provozní doba.

+420 603 383 480

Kroužky

Funpark

Otevřeno - otevírací doba.

+420 775 981 805

Restaurace

Otevřeno - otevírací doba.

+420 774 619 431

Top